Serdecznie witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z jej zawartością. Będę wdzięczny za Państwa opinie, uwagi i propozycje.

Pozdrawiam

Leszek Piechota

Senat RP
Odwiedź mnie na
Odwiedź mnie na
Katowicka Moderna
Wyszukiwarka
wyszukaj
 

Informacje

Zdjęcie

Wsparcie dla właścicieli modernistycznych budynków

Kontynuując działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Katowic, a w szczególności ochrony Katowickiej Moderny,  w dniu 28 marca 2011 roku Pan Senator Leszek Piechota skierował pismo do Prezydenta Miasta Katowice  Pana Piotra Uszoka w sprawie wsparcia mieszkańców podejmujących remonty swoich budynków.

Sz.P.

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice

 

Kontynuując działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Katowic, a w szczególności ochrony Katowickiej Moderny, zwracam się z prośbą o wsparcie działań mieszkańców podejmujących remonty swoich budynków.

 

Potrzeby remontowe na tym obszarze miasta są ogromne i wymagają połączenia wysiłków Miasta, właścicieli nieruchomości i mieszkańców.

 

Działania remontowe podejmowane na terenie Śródmieścia obecnie, jak i te planowane w przyszłości, wpłyną na poprawę wizerunku Katowic, sprawiając, że historyczna zabudowa miasta zyska nowe oblicze, zachowując jednocześnie swój niepowtarzalny charakter.

 

W związany z powyższym proponuję przyjęcie uchwały Rady Miasta, której celem będzie mobilizacja właścicieli do podejmowania działań remontowych w swoich budynkach zlokalizowanych m.in. w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, Gen. Zajączka, Kopernika, Kilińskiego, Andrzeja, Poniatowskiego, Stalmacha, Krzywej.

 

W efekcie przyjęcia uchwały właściciele podejmujący się remontów byliby zwolnieni z podatku od nieruchomości.

 

Dzięki zwiększeniu nakładów inwestycyjnych przez właścicieli obszar ten zdecydowanie szybciej może wrócić do czasów swojej świetności. W efekcie tego zwiększy się również jego potencjał gospodarczy i kulturalny, powstaną nowe podmioty gospodarcze, nowe miejsca kultury. Przełoży się to również docelowo na wzrost dochodów podatkowych, dla miasta, z tego obszaru.

 

 

Mając na względzie troskę o dziedzictwo kulturowe, przekazane w opiekę przez poprzednie pokolenia, Rada Miasta, na wniosek prezydenta Rybnika, podjęła w marcu 2009 r. uchwałę, której celem jest mobilizacja właścicieli historycznych budynków do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego i estetycznego swoich obiektów. Dzięki realizacji inwestycji, właściciele budynków mogą zostać zwolnieni od podatku od nieruchomości.

 

Przykłady skuteczności podobnych działań, można znaleźć w wielu miastach np. Gliwice, Kraków. W świetle powyższego proponowany instrument, zwolnień podatkowych, daje dużą nadzieje na sukces inicjatywy i przyspieszenie odnowy tego tak ważnego dla miasta obszaru.

 

 

                                                                                      Z poważaniem

 

                                                                                    Leszek Piechota

                                                                                       Senator RP

 

 

 

Do wiadomości:

1) Przewodniczący Rady Miasta Katowice

28-03-2011


Biuro Senatorskie Leszka Piechoty, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6, mail: senator@leszekpiechota.pl