Serdecznie witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z jej zawartością. Będę wdzięczny za Państwa opinie, uwagi i propozycje.

Pozdrawiam

Leszek Piechota

Senat RP
Odwiedź mnie na
Odwiedź mnie na
Katowicka Moderna
Wyszukiwarka
wyszukaj
 

Informacje

Zdjęcie

Katowice na listę UNESCO!

Katowice na liście UNESCO? A dlaczego by nie? Przecież my, mieszkańcy Śląska, Katowic, mamy prawo czuć się dumni.

W śródmieściu Katowic leży trochę zapomniany, wyjątkowej urody fragment architektury. To architektura modernistyczna, która tu właśnie ma najbogatszą reprezentację ze wszystkich polskich miast.

Katowicka moderna mieści się głównie w obrębie ulic Kościuszki, Curie-Skłodowskiej, Jordana, Rymera, PCK, Stelmacha oraz Podchorążych. Jest to miejsce, gdzie urodzili się i mieszkali Hans Bellmer, Aleksandra Śląska i Bogumił Kobiela.

Sposobem na przywrócenie katowickiej modernie jej dawnego blasku, by mogła stać się celem krajowych i zagranicznych wycieczek, a w konsekwencji chlubą miasta i całego regionu, jest jej odnowienie, przywrócenie stanu dawnej świetności.

 

W tym celu, katowicka architektura modernistyczna powinna stać się przedmiotem ambitnego projektu:

- faza pierwsza, to opracowanie i uchwalenie przez władze miasta planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowane są najcenniejsze obiekty i objęcie tego terenu ochroną konserwatorską;

- faza druga, to podjęcie działań zmierzających do wpisania katowickiej moderny na listę Pomników Historii, co umożliwi pozyskanie dodatkowych środków finansowych na jej renowację;

- faza końcowa, to wpisanie zespołu moderny katowickiej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

---------------------------------------------------------

Z projektem tym identyfikują się znani architekci, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof Gasidło oraz wybitny śląski architekt Robert Konieczny.

Pomysł popiera również rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Marian Oslislo.

---------------------------------------------------------

Treść listu profesora Krzysztofa Gasidło:

"Z wielkim zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o podjęciu przez Pana Prezydenta działań dla zachowania zespołów i obiektów modernistycznej architektury okresu międzywojennego w Katowicach.

   Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku to okres dynamicznego rozwoju Katowic - stolicy autonomicznego województwa śląskiego. Powstająca tutaj dzieła pozostawały w głównym nurcie polskiego i światowego ruchu nowoczesnego w architekturze.

   Wydział Architektury Politechniki Śląskiej od wielu lat prowadzi działania na rzecz rozpoznania, waloryzacji i promocji architektury tego okresu. Na naszej uczelni powstają prace badawcze takie jak np. Wielkomiejska architektura mieszkaniowa Katowic w okresie międzywojennym, czy też  Gmachy publiczne na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym 1922-1939. Prezentujemy tę problematykę na konferencjach naukowych i towarzyszących im wystawach. W 2007 roku liczne grono naukowców zjechało się na III Międzynarodową konferencję naukową PAN Paradygmat luksusu w architekturze XX wieku, której towarzyszyła wystawa Górnośląski modernizm XX wieku. Lata międzywojenne 1922-1939. Znaczącym wydarzeniem naukowym bieżącego roku była Międzynarodowa konferencja naukowa i wystawa Trójgłowy smok – architektura dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku (1922-1939) przygotowane wspólnie w partnerami czeskimi.

Staramy się również zainteresować architekturą naszego regionu studentów i to nie tylko w trakcie wykładów ale organizując różnorodne formy prezentacji jak np. fotograficzny konkurs studencki pod nazwą Ginące piękno architektury okresu międzywojennego na Górnym Śląsku (1922-1939).

   Pragnę zadeklarować, że Wydział Architektury Politechniki Śląskiej włączy się, w miarę swoich możliwości i w zakresie swoich kompetencji do działań dla ochrony i rewaloryzacji wybitnych dzieł modernistycznej architektury i zespołów urbanistycznych Katowic, która stanowi wartościowe dziedzictwo naszego regionu.

Z poważaniem

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło,

Prof. w Pol. Śl.

02-06-2010Biuro Senatorskie Leszka Piechoty, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6, mail: senator@leszekpiechota.pl