Serdecznie witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z jej zawartością. Będę wdzięczny za Państwa opinie, uwagi i propozycje.

Pozdrawiam

Leszek Piechota

Senat RP
Odwiedź mnie na
Odwiedź mnie na
Katowicka Moderna
Wyszukiwarka
wyszukaj
 

Informacje

Zdjęcie
źródło: www.archidiecezja.katowice.pl

Poparcie wniosku Arcybiskupa Skworca o wpisanie Archikatedry Chrystusa Króla na listę Pomników Historii

Senator Leszek Piechota na 66. Posiedzeniu Senatu złożył oświadczenie skierowane do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej dotyczące poparcia wniosku arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca o wpisanie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach na listę Pomników Historii.

Senator Leszek Piechota już w poprzednich latach występował z inicjatywą uznania całego zespołu urbanistycznego tak zwanej katowickiej moderny za Pomnik Historii. Do tej pory na listę Pomników Historii wpisany został gmach, w którym obecnie mieści się Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Senator Leszek Piechota w oświadczeniu skierowanym do Minister Kultury wskazywał na rolę, jaką dla polskiej tożsamości na tym terenie odgrywała realizacja całego założenia urbanistycznego nowej zabudowy Katowic, której kluczowe budowle stanowią gmach Sejmu Śląskiego i katedra Chrystusa Króla. Senator Leszek Piechota przychylając się do wniosku arcybiskupa podkreślił symbolikę urbanistyczną Katedry. W projekcie nowego (polskiego) centrum Katowic kluczowe założenie urbanistyczne w zakresie lokalizacji katedry i obiektów sąsiednich było symboliczne: przy wjeździe na Śląsk od strony Warszawy, Sosnowca dokładnie w środku osi widokowej miała znajdować się wieża katedry górująca nad całym miastem. Dzisiaj, mimo powojennego obniżenia wysokości wieży i budowy od tej strony osiedla wysokościowców, dla wjeżdżających do miasta od strony Warszawy dominantą widokową pozostaje wieża katedry.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie, które wyraża przekonanie, że wniosek Arcybiskupa Metropolity Katowickiego będzie rozpatrzony w możliwie najszybszym terminie:

05-01-2015
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkie


Biuro Senatorskie Leszka Piechoty, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6, mail: senator@leszekpiechota.pl