Serdecznie witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z jej zawartością. Będę wdzięczny za Państwa opinie, uwagi i propozycje.

Pozdrawiam

Leszek Piechota

Senat RP
Odwiedź mnie na
Odwiedź mnie na
Katowicka Moderna
Wyszukiwarka
wyszukaj
 

Informacje

Zdjęcie

Zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP Leszka Piechoty w sprawie leków dla żołnierzy górników

Senator Leszek Piechota Wiceprzewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP jako przedstawiciel wnioskodawców senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych skierował pismo do Pani Krystyny Skowrońskiej - Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia wyżej wymienionej kwestii z prośbą o przedstawienie dalszego trybu i harmonogramu procedowania tego projektu, który Senat wniósł 14 grudnia 2012 r.

Jak podkreślił senator Piechota w powszechnej ocenie dalsze przeciąganie prac nad projektem, który zmierza do uprawnienia niewielkiej grupy żołnierzy górników do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objęte decyzją o refundacji, spowoduje, że niebawem dalsze procedowanie projektu z uwagi na nieunikniony proces odchodzenia potencjalnych beneficjentów stanie się niecelowe. 

19-09-2014


Tematy aktualności: wszystkie


Biuro Senatorskie Leszka Piechoty, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6, mail: senator@leszekpiechota.pl